Anonimitás és Plagizálás

Rivallo.hu Anonimitás és Plagizálás irányelvek

Érvényes: 2022.04.01-től.

Magyarázó fogalmak:

Megbízó: A Rivallo.hu oldalon pályázatokat hirdethet meg, amelyre a megvalósítók munkákat küldhetnek be.

Pályázat: A megbízó által meghirdetett munka, amelyre a megvalósító pályázhat.

Megvalósító: A Rivallo.hu oldalon a megbízók által kiírt pályázatokra munkákat, ötleteket készíthetnek.

Belső chat: A megbízó és a megvalósító közötti privát üzenet csatorna. Egy beküldött koncepció után ezen a csatornán keresztül beszélhet a megbízó a megvalósítóval privátban.

Fórum: A pályázatnál nyilvánosan elérhető üzenetküldési felület. Itt közérdekű kérdéseket lehet feltenni a pályázattal kapcsolatban a megbízónak.

I. Anonimitás irányelvek

 1. Miért fontos az anonimitás?

A pályázatok igazságos és fair lebonyolítása érdekében a Rivallo.hu oldalon meghirdetett pályázatokon a részvétel anonim. A megvalósító és a megbízó a fórumon és a belső chaten csak és kizárólag az adott pályázatról egyeztethetnek, személyes adatokat nem oszthatnak meg egymással. Ezzel biztosítva van az, hogy a megbízókat bármi más befolyásolja a beküldött munkákon kívül.

 1. Mi számít személyes adatnak?

Minden olyan adat, amely felfedi a megvalósító kilétét:

 • cégnév
 • telefonszám
 • teljes név
 • email cím
 • közösségi média elérhetőség
 • saját weboldal elérhetőség
 • lakcím
 • minden további külső link, és leírás, amely arra utal, hogy a megvalósító személyes adatokat szeretne megosztani
 1. Milyen csatornákon tilos felfedni a megvalósító kilétét?

A megvalósító és a megbízó a következő csatornákon kerülhetnek kapcsolatba: fórum és belső chat. Ezeken a csatornákon a megvalósítónak TILOS a személyes adatainak a megosztása. Ezek a csatornák a Rivallo.hu munkatársai által folyamatos moderáció és ellenőrzés alatt vannak.

 1. Szankciók az irányelvek megszegése esetén:

Az a megvalósító, amely megszegi az anonimitásra vonatkozó irányelveket, az kizárásra kerül az adott pályázatból, illetve további kihágások esetén az oldalról is kitiltásra kerülhet.

 1. Megbízókra vonatkozó irányelvek:

Azon megbízók pályázatai felfüggesztésre kerülnek, ahol a megbízó a következő csatornákon: belső chat és fórum, ráutaló magatartást tanúsít arra, hogy megszerezze a megvalósítók személyes adatait.

II. Plagizálás

 1. Miért fontos ez?

A Rivallo.hu csapatának nagyon fontos, hogy a megbízók egyedi, a megvalósítók által készített, saját ötleteket, koncepciókat és terveket vásároljanak. A plagizálás teljes mértékben elitélendő a Rivallo.hu közösségében.

 1. Mi számít plagizálásnak?

Más alkotó ötletének, koncepciójának a nagy százalékú másolása, jogtalan felhasználása. A megvalósító más alkotó gondolatát, sorait, szavait, design és koncepció megoldásait, szellemi termékét sajátjaként tünteti fel.

A plagizálás lopás, más személy szellemi tulajdonával való visszaélés. Ezen túl a plagizálás tévesen azt a benyomást kelti, hogy a megvalósító egy professzionális, saját tervet készített, tehát megtévesztés is egyben.

 1. A plágium szigorúan tilos, és a következő szankciókat vonja maga után:

Az a megvalósító, akiről bebizonyosodik, hogy plagizált kizárásra kerül az adott pályázatból, illetve a plagizálás szintjétől függően további jogi lépéseket is tehet a sértett.

 1. A Rivallo.hu munkatársai figyelemmel kísérnek minden pályázatot, és jelzik az adott megbízóknak, ahol plágium gyanú felmerül. Szükség esetén külsős szakmai tanácsadók is bevonásra kerülhetnek.

A megvalósítók és megbízók a fenti I. Anonimitás és II. Plagizálás pontok elfogadásával vehetnek részt pályázatokon, illetve hirdethetnek meg pályázatokat.

Érvényes: 2022.04.01-től.